Executive Assistant 07.06.2021

Opis stanowiska: kompleksowe wsparcie administracyjne przełożonych w bieżących projektach; zarządzanie kalendarzami przełożonych; zarządzanie skrzynkami mailowymi oraz korespondencją (w j. polskim i j. angielskim); organizacja spotkań i podróży służbowych; wsparcie w organizacji eventów firmowych; dbanie o właściwy obieg dokumentacji i korespondencji; pomoc w przygotowywaniu oraz archiwizacja dokumentacji; przygotowywanie prezentacji oraz innych dokumentów; kontakt z klientami firmy. […]

See offer

Opis stanowiska: nadzór i zapewnienie zgodności działalności spółek z grupy kapitałowej w Polsce z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i ustalonymi zasadami etycznymi; przygotowywanie i przeprowadzanie wewnętrznych audytów w zakresie zgodności działalności spółek grupy kapitałowej z ww. regulacjami; bieżąca analiza zmian w ww. regulacjach, w tym przepisów prawnych obowiązujących na arenie międzynarodowej, a mających wpływ bezpośrednio […]

See offer

Opis stanowiska: kompleksowe wsparcie procesów rekrutacyjnych; koordynacja procesu zatrudnienia pracowników w Europie Centralnej i Wschodniej we współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług HR; wsparcie Managerów w zakresie przygotowywania planów onboardingowych i rozwojowych; obsługa pozapłacowych świadczeń pracowniczych w regionie CEE; inicjowanie i wdrażanie procesów związanych z rozwojem pracowników; planowanie i organizacja szkoleń (w tym nauka języków oraz wsparcie […]

See offer

Opis stanowiska: negocjacje umów, w szczególności o roboty budowlane (EPC, pod klucz, proces budowlany), rozbudowanych umów świadczenia usług, sprzedaży IP, przedsiębiorstw etc.; samodzielne tworzenie, komentowanie oraz analizowanie różnego rodzaju umów dotyczących prawa korporacyjnego; przygotowywanie analiz due diligence, dokumentów, projektów umów, opinii, pism, wniosków. Wymagania: poszukujemy osoby, która jest w trakcie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej lub […]

See offer
Office Assistant 26.05.2021
Warszawa, mazowieckie

Opis stanowiska: dbanie o właściwy obieg dokumentów i korespondencji; organizacja spotkań oraz wyjazdów służbowych, a także ich rozliczanie; odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie recepcji; kontakt z urzędami oraz firmami zewnętrznymi; dbanie o zaopatrzenie biura; inne zadania administracyjne zlecone ad hoc. Wymagania: bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie – poziom min. B2 (kryterium obowiązkowe); […]

See offer

Opis stanowiska: zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu; edycja i formatowanie dokumentów; dbanie o właściwy obieg dokumentów i korespondencji; pomoc w przygotowywaniu oraz archiwizacja dokumentacji; organizaca podróży służbowych oraz prowadzenie kalendarza spotkań; wsparcie prawników w bieżących sprawach; kontakt z klientami firmy. Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2) – kryterium obowiązkowe; wymagane […]

See offer
Warszawa, mazowieckie

Opis stanowiska: Do zakresu obowiązków będą należały m.in.: pomoc w przygotowywaniu oraz archiwizowaniu dokumentacji; dbanie o właściwy obieg dokumentów i korespondencji; edycja i formatowanie dokumentów; zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu.   Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2/C1); minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku; biegła znajomość obsługi pakietu MS Office; […]

See offer
Executive Assistant 11.05.2021
Warszawa, mazowieckie

Opis stanowiska: kompleksowe wsparcie administracyjne Partnerów w bieżących projektach; zarządzanie kalendarzami przełożonych; zarządzanie skrzynkami mailowymi oraz korespondencją (w j. polskim i j. angielskim); organizacja spotkań i podróży służbowych; wsparcie w organizacji eventów firmowych; dbanie o właściwy obieg dokumentacji i korespondencji; pomoc w przygotowywaniu oraz archiwizacja dokumentacji; przygotowywanie prezentacji oraz innych dokumentów; kontakt z klientami firmy. […]

See offer
Warszawa, mazowieckie

Opis stanowiska: wsparcie funkcjonalne i techniczne pierwszej linii (ok. 120 userów w PL); analiza i rozwiązywanie problemów ze sprzętem, oprogramowaniem, serwerami; ścisła współpraca z IT Managerem; rejestracja zgłoszeń i przekazywanie do drugiej linii wsparcia (zespół w UK); instalacja i konfiguracja stacji roboczych, systemów i aplikacji, nadawanie dostępów i uprawnień do systemów, aktualizacja oprogramowania, wdrażanie kopii […]

See offer
Warszawa,

Opis stanowiska: przygotowywanie analiz due diligence, dokumentów, projektów umów, opinii, pism, wniosków; wsparcie klientów w sprzedaży/nabywaniu i finansowaniu nieruchomości; wsparcie radców prawnych i partnerów w bieżących projektach (również z innych praktyk, w zależności od potrzeb projektów); interpretacja przepisów prawa i research w obszarze rynku nieruchomości; kontakt z klientami lokalnymi i międzynarodowymi; kontakt z sądami oraz […]

See offer