Skip to content

Współpraca DPPA Legal z firmą MKM Support liczy już ponad 7 lat. W tym czasie MKM Support przeprowadziło dla DPPA Legal kilkanaście procesów rekrutacyjnych, zarówno na stanowiska asystenckie jak i na stanowiska merytoryczne (młodszy prawnik). We współpracy z MKM Support bardzo cenimy sobie profesjonalizm (niezależnie od zgłoszonego pisemnego zapotrzebowania, każdą rekrutację dodatkowo poprzedza szczegółowy wywiad telefoniczny w zakresie konkretnych oczekiwań co kandydatów poszukiwanych kandydatów), szybkość reakcji (pierwsze kandydatury zazwyczaj są przesyłane po kilku dniach, czasem nawet dnia następnego), trafność doboru i skuteczność (zdecydowana większość rekrutacji zakończyła się zatrudnieniem jednego z przedstawionych przez MKM Support kandydatów). Nie bez znaczenia jest także dobra atmosfera współpracy, choć to jedynie miły dodatek do opisanej wyżej charakterystyki wzajemnej współpracy.

Borysław Machczyński – Radca Prawny, Partner, DPPA Legal